Regulamin sklepu internetowego Pracowni Dietetycznej

Regulamin sklepu internetowego Pracowni Dietetycznej

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu  znajdującego się pod adresem URL: www.pracowniadietetyczna.com.pl
 2. Sprzedawcą w sklepie internetowym dostępnym pod adresem: www.pracowniadietetyczna.com.pl/sklep jest Ergodise sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, p. 150, 51-618 Wrocław, NIP: 8982259671, numer REGON: 386791318, zwany jest dalej „Sprzedawcą”
 3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest mailowo pod adresem e-mail: kontakt@pracowniadietetyczna.com.pl

§ 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Blog – blog funkcjonujący pod adresem https://pracowniadietetyczna.com.pl/blog/
 2. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 5. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 6. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która dokonuje zakupu w Sklepie.
 7. Produkt Cyfrowy – treść cyfrowa, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu – m.in. pliki w formacie pdf, doc, xls, wiadomości e-mail, E-booki. Produkt Cyfrowy przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Produktu.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem: www.pracowniadietetyczna.com.pl/regulamin-sklepu
 9. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 10. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem: www.pracowniadietetyczna.com.pl/sklep 
 11. Sprzedawca – Ergodise sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, p. 150, 51-618 Wrocław, NIP: 8982259671, numer REGON: 386791318
 12. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 13. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 14.  Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.
 15. Kwestionariusz – stanowi podstawę do przygotowania Indywidualnego Planu Żywieniowego. Nie ma możliwości wykupienia Indywidualnego Planu żywieniowego bez wcześniejszego dostarczenia wypełnionego Kwestionariusza.

§ 3

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych oraz detalicznych.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 
  • dostęp do Internetu,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • włączona obsługa cookies,
  • akceptacja niniejszego regulaminu.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 5. Umowy w Sklepie są zawierane wyłącznie w języku polskim.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce).
 7. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w §5 Regulaminu.

§ 4

Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu i przesłać  wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 § 5

Składanie zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie za przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia można składać bez konieczności rejestracji (zakładania konta w sklepie).
 3. Zamówienie składa się poprzez wybór Produktu, który chce się nabyć, za pomocą kliknięcia w przycisk „Dodaj do koszyka”, a następnie z pozycji koszyka klika się przycisk „Przejdź do kasy”. 
 4. W trakcie składania zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy dokonuje:
  • wyboru zamawianych Produktów, w tym ich ilości,
  • podania danych Kupującego: imienia, nazwiska, adresu, email, numeru telefonu oraz opcjonalnie podania danych do faktury (mogą to być zupełnie różne dane),
  • zapoznania i akceptacji postanowień Regulaminu (jest to dobrowolne, ale brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia),
  • wyboru formy płatności – Sprzedawca korzysta z obsługi płatności PayPro,
  • wyboru formy przesyłki zamówienia.
 5. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę ”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności online i dokonuje płatności wybraną przez siebie metodą.
 6. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayPro, którego właścicielem i operatorem jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kancelarskiej, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, REGON 301345068, kapitał zakładowy 4 500 000,00 PLN (wpłacony w całości).
 7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej i/lub produktu detalicznego, w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu.
 8. Niezwłocznie po zawarciu umowy, Sprzedawca wyśle do Kupującego wiadomość e-mail (na adres podany w formularzu zamówienia), stanowiącą potwierdzenie zawarcia umowy, a w chwili zaksięgowania płatności email zawierający dokładne informacje dotyczące zakupionego Produktu.

§ 6

Realizacja zamówienia

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów elektronicznych i detalicznych.
 2. Sklep realizuje Zamówienia detaliczne wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja zamówień poza granice Polski jest niemożliwa.
 3. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
 4. Realizacja zamówień elektronicznych polega na przesłaniu Kupującemu Produktu elektronicznego na podany w zamówieniu adres e-mail. E-mail z Produktem zostaje wysłany do Kupującego dopiero po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego, nie później niż 2 dni robocze w przypadku produktów gotowych i nie później niż 10 dni roboczych w przypadku indywidualnego planu żywieniowego. W przypadku indywidualnego plany żywieniowego niezbędne jest również przesłanie przez Zamawiającego wypełnionego kwestionariusza. Czas przesłania indywidualnego planu żywieniowego wynosi 10 dni roboczych od zaksięgowania płatności lub przesłania wypełnionego kwestionariusza – liczone od późniejszego zdarzenia.
 5. Brak uiszczenia opłaty za Produkt w ciągu 14 dni od zamówienia skutkuje odstąpieniem od Umowy.
 6. Zamówiony towar detaliczny Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej). Termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

  § 7

Korzystanie z Produktu Cyfrowego

 1. Produkt Cyfrowy stanowi Treść cyfrową.
 2. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest posiadanie przez Kupującego:
  • komputera z przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron www,
  • standardowego systemu operacyjnego,
  • aktywnego adresu e-mail,
  • programu Adobe Acrobat Reader lub innego pakietu obsługującego format PDF,
  • pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników.
 3. W przypadku, gdy Kupujący nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@pracowniadietetyczna.com.pl
 4. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Kupującemu jedynie Treść cyfrową w postaci zakupionego przez Kupującego Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego jakiejkolwiek pomocy przy korzystaniu z Produktu, a w szczególności nie świadczy na rzecz Kupującego jakichkolwiek usług doradczych.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Kupujący korzysta z Produktu. 

§ 8

Kodeks dobrych praktyk

 1. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 9

Prawa autorskie

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mają charakter utworu i podlegają ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
 2. W ramach zakupionych Produktów Kupujący nie nabywa majątkowych praw autorskich do Produktów. Kupujący jest jedynie upoważniony do wykorzystania Produktów we własnym zakresie. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości jak poszczególnych elementów Produktów:
  • udostępnianie i prezentowanie Produktów osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji z lekarzem,
  • publikowanie w jakikolwiek sposób i niezależnie od formy publikacji całości Produktu lub jego części,
  • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek Kupującego.
 3. Kupujący zobowiązuje się dołożyć należytych starań by treści zawarte w Produktach nie zostały ujawnione osobom niepowołanym.

§ 10

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku produktów elektronicznych nie ma możliwości odstąpienia od umowy po otrzymaniu e-mailem Przedmiotu Zamówienia.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 11

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub procesu zakupowego opisanego w § 5.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: kontakt@pracowniadietetyczna.com.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.
 5. W przypadku gdy Sprzedawca otrzyma niekompletną reklamację, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 6. Sprzedawca ustosunkuję się do reklamacji w ciągu 14 dniu roboczych od doręczenia reklamacji Sprzedawcy.
 7. W przypadku Indywidualnych Planów Żywieniowych jedyną podstawą reklamacji mogą być rozbieżności Produktu z otrzymanym od Kupującego Kwestionariuszem.

§ 12

Gotowe Jadłospisy oraz Indywidualne Plany Żywieniowe

 1. Klientowi wiadome jest, że Gotowe Jadłospisy są opracowywane w zgodzie z aktualną wiedzą naukową, jednak nie są dostosowane do indywidualnych potrzeb organizmu. Z tego względu mają one jedynie charakter informacyjny. Dietetyk nie bierze zatem odpowiedzialności za brak oczekiwanych skutków lub za negatywne skutki stosowania diety.
 2. Klientowi wiadome jest, że Indywidualne Plany Żywieniowe są opracowywana z dbałością o jego zdrowie i wg aktualnej wiedzy naukowej, lecz z uwagi na złożoność problemu oraz organizmu ludzkiego nie zawsze skutki jej stosowania są możliwe do przewidzenia a efekty końcowe pewne. Dietetyk nie bierze zatem odpowiedzialności za brak oczekiwanych skutków lub za negatywne skutki stosowania diety.
 3. Dietetyk nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne negatywne zmiany w stanie zdrowia Klienta, które powstaną z winy Klienta na skutek nie stosowania się do ustalonej diety lub w wyniku zatajenia stanu zdrowia i innych okoliczności, nie zgłoszonych Dietetykowi.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.


§ 14

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych jest Ergodise sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, p. 150, 51-618 Wrocław, NIP: 8982259671, numer REGON: 386791318. Adres poczty elektronicznej: ewelina.galeziowska@pracowniadietetyczna.com.pl Zwany dalej Administratorem i będący jednocześnie Sprzedawcą.
 2. Zawarcie Umowy jest jednoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności, dostępnej TUTAJ.
 3. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 4. Dane osobowe Kupującego umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej w postaci zakupionego przez Kupującego Produktu oraz w celach marketingowych w ramach otrzymywania od Sprzedającego newslettera oraz treści związanych z Blogiem prowadzonym przez Sprzedającego.
 5. W oparciu o obowiązujące przepisy dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom w ramach realizacji umowy w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy w celach związanych ze świadczeniem usług (tj. dostawca usług IT, podmioty prowadzące działalność polegającą na odbiorze i dostarczaniu przesyłek – działalność kurierska, pocztowa, usługi wsparcia informatycznego: m.in. ZnanyLekarz.pl, operatora płatności on-line PayPro, itp.).

§ 15

Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego Umowy ze Sprzedawcą.

§ 16

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2019r. 
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. 
 3. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.